Privacy statement

Privacy statement

De tonvanzeijl.eu website wordt beheerd door van Zeijl Photo Design. Van Zeijl Photo Design levert werkzaamheden op het gebied van fotografie, design en workshops. Wij spannen ons in om zorgvuldig om te gaan met uw privacy en persoonsgegevens. In dit Privacy Statement leggen wij u uit hoe wij daarmee omgaan en wat uw rechten zijn.

Wie verwerkt de gegevens?

Ton van Zeijl, eigenaar van van Zeijl Photo Design, KvK 27113784, gevestigd Django Reinhardtrode 19 in Zoetermeer, 0654 65 15 12,  info@photodesign.nl.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken de minimaal benodigde persoonsgegevens om onze opdrachtgevers onze dienstverlening te kunnen aanbieden en afspraken te kunnen maken met de deelnemers aan workshops. Hetzelfde geldt voor de gegevens die wij verkrijgen van deelnemers die zich rechtstreeks via de website inschrijven.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken voor onze workshops de minimaal benodigde persoonsgegevens die deelnemers of opdrachtgevers ons verstrekken.

Recht op inzage, meenemen of rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens.

U heeft het recht op inzage, meenemen, rectificatie of verwijderen van uw persoonsgegevens. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich wenden tot van Zeijl Photo Design, telefonisch dan wel via info@photodesign.nl

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

Van Zeijl Photo Design deelt geen persoonsgegevens met derden. Wij verkopen geen gegevens aan derden.

Duur van de opslag.

De bewaarduur van de gegevens via de tonvanzeijl.eu website is maximaal twee jaar, tenzij anders met een opdrachtgever of deelnemer overeengekomen.

Cookies.

Voor het goed technisch functioneren van de website worden cookies geplaatst. Deze verzamelen geen persoonsgegevens, maar dienen voor de technische werking van de webapplicaties.

Overige rechten.

Graag wijzen wij u op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wel stellen wij het op prijs indien u eerst uw klacht aan van Zeijl Photo Design zelf wilt sturen. Dat kan via deze link.